Dr. Medsker Md

Lakhovsky en de Multi Wave Oscillator - artikel door Dokter Medsker, arts in USA
MWO ontwerp van Hessel Hoornveld

 

George Lakhovsky was een briljant wetenschapper, die wordt beschouwd als de vader van de Radio Cellular Oscillator en de Multiple Wave Oscillator (MWO. Zijn werk ten aanzien van elektromagnetisme ontstond tussen 1900 en 1940. De MWO werd speciaal ontworpen, ontwikkeld en gebruikt om kanker te genezen. Maar Lakhovsky heeft nooit erkenning gekregen voor zijn geniale werk. 

Zijn dood leek het werk van de geheime dienst. Terwijl hij onderweg was om zijn werk te gaan bespreken met Dr. Tesla werd hij aangereden. Hoewel hij niet gewond was, en in weerwil van zijn protesten, werd hij naar een ziekenhuis gebracht. Vierentwintig uur later was hij dood. Hierdoor verdween zijn werk nodeloos lang in de la.

De Multiple wave Oscillator (MWO) is een van die geheime bronnen van elektromagnetische energie, die het lichaam in staat stelt zichzelf te genezen. Laten we beginnen met een eenvoudig voorbeeld. Net als een auto heeft het lichaam elektrische energie en brandstof nodig. Daarom slaat een auto af wanneer de benzine op is of wanneer hij geen elektrische energie meer heeft. Ook het lichaam 'slaat af' wanneer het geen voedsel of elektrische energie meer krijgt. Dat betekent onder andere dat je nog zoveel brandstof in de vorm van vitaminen, kruiden, voeding medicijnen enzovoorts kunt toevoegen, maar dat je daarmee niet de accu op kunt laden wanneer die leeg is.

DMedskerDr. Medsker - ontwerper, leraar
en initiatiefnemer van het
Medsker Racing College
Laten we maar eens kijken hoe het werkt.
Het lichaam heeft een heel uitzonderlijk mechanisme om elektromagnetische energie te selecteren en verdelen. Wanneer het plotseling veel energie verliest (in geval van shock, bijvoorbeeld) of wanneer het lange tijd achtereen aan stress blootgesteld staat, gaat het automatische selectiemechanisme van het lichaam vanzelf de toevoer verminderen naar zijn minst belangrijke organen en systemen. Deze systemen worden beschouwd als 'tertiair.' Wanneer er nog meer energie verdwijnt, zal het vervolgens de secundaire systemen minder bevoorraden en uiteindelijk stopt ook de toevoer naar de allernoodzakelijkste systemen en sterft het lichaam. 

Wat is een MWO? Het is een apparaat, dat werkt op elektrische energie en dat een volledig klankoctaaf voortbrengt in de vorm van een elektromagnetisch veld. Dit veld wordt geproduceerd tussen een zendende en een ontvangende antenne. De patiënt gaat tussen die twee antennes in zitten en bevindt zich dan in dit veld. Wanneer je vertrouwd bent met de zeven elektromagnetische energiepunten van het lichaam die bekend staan als de 'chakra's' dan weet je ook dat ieder chakra correspondeert met een bepaalde toonhoogte. Dat is een van de redenen waarom muziek therapeutisch werkt. De chakra-punten in het lichaam worden erdoor opgeladen. In de muziek bestaat een octaaf uit de zeven volle tonen. boven of onder een bepaalde toon. Iedere laatste toon van een octaaf heeft twee keer zoveel of half zoveel trillingen per seconde als eerste. Voorts is een octaaf een interval van zeven tussen-tonen boven of onder een gegeven toon. Met de grondtoon erbij bestaat een octaaf uit acht tonen. 

Wat een MWO doet is het overbrengen van heel octaaf in de vorm van een elektromagnetisch energieveld, dat overeenkomt met de corresponderende cycli per seconde van iedere muzieknoot. Deze afgestemde frequenties laden de chakra-punten, de huid en dus het lichaam op. 

De huid fungeert als een groot zonnepaneel, dat het lichaam 24 uur per dag oplaadt. Dit opladen gebeurt op niveaus die onder het gewaarzijn van het individu liggen. Maar observaties tonen aan dat individuen die enige tijd doorbrengen in een speciale ruimte die is afgeschermd van alle elektromagnetische invloeden, al snel heel verzwakken, in de war raken en ziek worden. Verlaat de persoon die afgeschermde ruimte, dan is hij al snel weer de oude. De huid bevoorraadt alle cellen, weefsels, organen, en systemen die zich direct eronder bevinden. Rondom de hele huid en daar buiten bevindt zich een energieveld dat bekend staat als de aura van het lichaam. 

De aura draagt de informatie die nodig is voor alle reparatiewerkzaamheden en voor de plasticiteit van de weefsels; deze informatie kan volledig herstel en regeneratie bewerkstelligen. Er is zelfs in het diepste geheim gecontroleerd en dubbel blind onderzoek gedaan waarbij de aura's van lagere dieren en mensen werden herstelden waarbij dit geheugen 100% nauwkeurig werd teruggehaald. Dat betekende dat staarten, poten en zelfs vingers weer aangroeiden. 

Hoe voelt het om tussen de antennes van een MWO te zitten? Als je je ooit hebt voorgesteld hoe een batterij zich zou voelen wanneer hij wordt opgeladen dan voelt het ongeveer net zo. Je huid kan het effect van het elektrische opladen echt voelen. Het is een opwindende nieuwe ervaring om door een MWO te worden opgeladen. 


Dokter Medsker:

Hieronder heb ik een aantal ziektegevallen beschreven die met succes behandeld werden met elektromagnetische velden. 

Gevalsbeschrijving no. 1:

Een meisje van tien jaar had een uur voor ze bij ons werd gebracht en trap van een paard gehad tegen de linkerkant van haar gezicht, dat een zwelling ter grootte van een grapefruit vertoonde. De huid van haar gezicht was kapot en er stroomde bloed uit wonden aan haar mond en wang. Er waren wonden aan de binnenkant van de wang die gehecht moesten worden maar dar was niet mogelijk door de zwelling. Behandeling met de Diapulse en de MWO deed de acute zwelling en vochtophoping binnen vijftien minuten verdwijnen. Het bloeden stopte, waarop het patiëntje naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar kon men de wond met succes verder behandelen. Ze bleef nog bij ons komen, maar de behandeling kon binnen twee weken worden gestopt. Bij onderzoek na een jaar bleek er weinig of geen littekenweefsel te zijn en haar gezicht zag er heel gewoon uit. 

Naar aanleiding van deze bevindingen begon ik mijn motorrenners voor de race met de MWO te behandelen. In de motorsport weten we maar al te goed dat het rijden of racen op een motor gepaard gaat met vallen. En door vallen ontstaan verwondingen. We merkten dat de renners door de behandelingen voorafgaand aan de races, vergeleken met wat ze voorheen gewend waren, haast geen bloedingen en blauwe plekken meer hadden. Ik ben ook van mening dat er onderzoek gedaan moet worden naar het effect op bloedverlies en zwellingen, zowel tijdens als na de operatie bij patiënten die vooraf zowel met de Diapulse als met de MWO zijn behandeld. Ik denk dat ik al wel weet wat de resultaten van zulk onderzoek zullen zijn. Ook zou het interessant zijn om het effect op hemofiliepatiënten te onderzoeken. 

Gevalsbeschrijving no. 2:

Een vrouw van honderdtwee jaar oud werd in een rolstoel bij ons binnen gebracht. Ze was 1 meter 55 lang en woog 85 pond. Ze was na drie maanden uit het ziekenhuis ontslagen met de diagnose 'hartklachten veroorzaakt door verstopping,' en ze zou nog maar een paar dagen te leven hebben. Ze moest op de stoel getild worden, maar na een eerste behandeling van twee uur kon ze weer praten en haar ledematen bewegen. Ze kon zelfstandig in de rolstoel komen. Toen ze voor haar vierde behandeling kwam, vier dagen later, bewoog ze zich voort met een loop rek. De zevende keer dat ze ons bezocht liep ze zonder hulp en zonder het rek en hoefde ze alleen nog maar geholpen te worden om de behandelstoel op en af te komen. Na de twaalfde en laatste behandeling ging ze met familie op vakantie. 

Gevalsbeschrijving no. 3:

Een man van 56 jaar kwam bij ons met chronische lage rugklachten, waarbij de intensiteit van de pijn 10/10 was. Zijn hele lichaam was spierwit en er was haast geen bloedtoevoer naar de haarvaten. Hij kon nauwelijks spreken en had hulp nodig bij het gaan zitten opstaan en lopen. Hij had weinig of geen energie en kon zijn ledematen moeilijk bewegen, zelfs wanneer hij zat. Zijn gezicht had de doodse uitdrukking, die ook wel een dodenmasker genoemd wordt en hij kon niet autorijden. Hij was 1 meter 73 lang en woog 125 pond. Hij was zo zwak dat het niet mogelijk was om hem te onderzoeken. Na een eerste behandeling van twee uur met de MWO kon hij duidelijk spreken, zijn ledematen bewegen en zonder hulp lopen, nadat hij geholpen was met het opstaan. Toen konden we ook het eerste onderzoek van de onderrug doen. We gebruikten de Diapulse om zijn onderrug te behandelen en de MWO om zijn energie op peil te brengen. Na drie behandelingen kon hij weer zelf rijden. En na zijn twintigste bezoek dat het laatste was van zijn eerste serie Diapulse en MWO behandelingen had hij niet langer voortdurend pijn en was het pijnniveau omlaag gegaan naar 4/10. Hij kon zijn lichaam weer normaal bewegen. 

Gevalsbeschrijving no. 4:

Een vrouw van 68 jaar, bij wie poliepen in de endeldarm waren aangetroffen, consulteerde ons een paar weken voordat ze geopereerd zou worden. Voorafgaand aan haar operatie werd ze twee weken lang met de Diapulse en de MWO behandelt. De poliepen die werden verwijderd bleken goedaardig te zijn. Haar dochter en schoonzoon rapporteerden dat de chirurg na de operatie verbaasd geweest was over het geringe bloedverlies tijdens de operatie. Toen het verband uit de anus verwijderd werd zat er maar nauwelijks bloed op het gaas. Nadat de ze uit het ziekenhuis was ontslagen, kwam de patiënte terug om postoperatief behandeld te worden. Ze rapporteerde geen pijn of gevoelige plekken. Na een gewone serie van zo'n tien behandelingen in twee weken. moest de patiënte voor controle terug naar het ziekenhuis. De chirurg verklaarde dat de operatiewond bijzonder snel genas, sneller dan hij ooit eerder had gezien. Hij vroeg de patiënte wat ze deed om zo snel te genezen en ze vertelde hem over de Diapulse en MWO behandeling. De chirurg zei haar daar vooral mee door te gaan. Dit is nu twee jaar geleden en er zijn bij de patiënte geen poliepen meer geconstateerd. 

Mijn ervaring is dat de MWO een buitengewoon goed behandelmiddel is. 


Contra-indicaties

De Amerikaanse Federale regering spande een proces aan tegen de Amerikaanse Diapulse Corporation, omdat ze geen contra-indicaties had aangegeven voor het gebruik van hun Diapulse, een apparaat dat niet-thermische pulserende. Elektromagnetische energie afgeeft. Het bedrijf voerde aan dat er geen contra-indicaties bekend waren en niemand wist tijdens het proces met contra-indicaties op de proppen te komen. De FDA verloor het proces. 

Net als de Diapulse produceert de MWO niet-thermische pulserende elektromagnetische energie. Ik denk dat we zullen ontdekken, dat alle niet-thermische pulserende elektromagnetische energie vrij van contra-indicaties is, dus ook de MWO. Tot op de dag van vandaag heb ik nog nooit een spoortje bewijs van het tegendeel gevonden. Niettemin zouden er toch gevallen kunnen zijn waarin gebruik van het apparaat is af te raden en daarom let ik altijd heel goed op wanneer ik gevallen behandel waarmee ik nog geen ervaring heb en waarvoor nog geen protocollen zijn. 

Wel zijn er een paar dingen waarmee je voorzichtig moet zijn, zowel met de Diapulse als met de MWO. Zo moet je de patiënt er bij iedere behandeling op wijzen niet aan de antennes te komen om onaangename schokken te voorkomen.